Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

DATE DE IDENTIFICARE: VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.

ADRESA: Bulevardul Preciziei, nr. 9, Sector 6, Bucuresti

ACTIVITATE DESFASURATA:

Activitateprincipala:

 • Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic” – cod CAEN 2221

Activitatisecundare:

 •  “Colectarea deseurilor nepericuloase” – cod CAEN 3811
 • Recuperarea materialelor reciclabile sortate” – cod CAEN 3832
 • Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor” – cod CAEN 4677

CADRUL  LEGAL:

 • legea 211/2011  privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 856/2002 privind evident gestiunii deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

OBIECTIVELE POLITICII DE MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

 

 • reducerea cantităţii de deşeuri produse şi tratarea acestora în conformitate cu reglementările din legislaţia în vigoare ;
 • utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii resurselor naturale ;
 • îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii ;
 • îmbunatatirea continuă și eficacitatea proceselor, precum și performanţa de mediu, în special prin adoptarea măsurilor de prevenire a poluării.

 

 

 

DESEURI GENERATE

 • Deseuri ambalaje (hartie/carton, plastic, lemn)
 • Deseuri din amenajari interioare (deseuri metalice, deseuri sticla, deseuri din constructii si demolari etc)
 • Deseuri de la intretinere auto (uleiuri uzate)
 • Deseuri colectate de la angajati (PET, deseuri plastic, sticla, EEE, sticla)
 • Deseuri EEE (generate din casari)

 

 

SOLUTII IMPLEMENTATE PENTRU REDUCEREA CANTITATII DE DESEURI

 

 • Colectare separata la sursa – prin aplicarea acestui principiu, se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deseurile colectate separate sunt sortate, balotate si livrate spre valorificare.

 

 • Reutilizare – colectarea deseurilor de productie si a produselor neconforme, recuperarea produselor neconforme de la clienti, reintroducerea acestora in circuitul de productie ca materie prima secundara; reducere costuri achizitie materie prima

 

 • Recuperarea ambalajelor de transport  

 

 • recuperarea de la clienti a ramelor si stinghiilor din lemn utilizate la transportul tevilor, reintroducerea acestor in circuitul de ambalare; reducerea costurilor de achizitii cherestea, reducerea cantitatii de deseuri generata
 • livrare vrac a produselor de mici dimensiuni in box-palleti metalici, recuperarea box-palletilor de la clienti; reducere costuri achizitii ambalaje, reducerea cantitatii de deseuri generata
 • dezambalarea produselor in depozit (din cutii de carton), livrare vrac in box-palleti metalici, recuperarea ambalelor de carton si reutilizarea acestora la alte livrari; reducerea costurilor de achizitii ambaaje, reutilizarea ambalajelor si reducerea cantitatii de deseuri generata

 

 • Optimizare transporturi, reducere cantitate ambalaje transport – optimizare la livrare prin aplicarea procedeului “teava in teava” – introducerea unor tevi de diametre mai mici in tevi de diametre superioare; se livreaza astfel o cantitate mai mare de marfa, cu un consum mai mic de ambalaje

 

 • Dezambalarea produselor in depozit (recuperareadeseurilor de ambalaje secundare si de transport) –reducerea cantitatii potentiale de deseuri generate la consumatorul final prin colectarea deseurilor la sursa (in depozit)

 

 • Eliminarea ambalajelor de desfacere la automatele de bauturi calde – eliminarea paharelor de plastic; consum cu recipient proprii – se diminueaza cantitatea de deseu generata din activitatea de birou

 

 • Reducerea consumurilor de hartie –  printareobligatorie fata/verso pentrudocumenteleoficiale, printarepeciornepentrudocumentele interne; reducerecosturiachizitiebiroticasidiminuareacantitatii de deseu generate

 

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI GENERATE

 

 • Colectare separata – incurajarea colectarii separate la sursa in scopul reducerii cantitatii de deseu destinata depozitarii finale

 

 • Reutilizare

 

 • reducerea cantitatii de ambalaje utilizate si implicit a cantitatii de deseuri generate prin aplicarea unor instrumente logistice (recuperarea ambalajelor din lemn, a box-palletilor metalici, a cutiilor de carton in depozit, reutilizarea acsetor cutii la alte livrari)
 • recuperarea si reutilizarea deseurilor de productie si a produselor neconforma prin introducerea acestora in procesele de productie ca materie prima secundara

 

 • Reciclare – transformarea deseurilor in materie prima secundara si reintroducerea acesteia in circuitul de productie

 

 • Furnizarea informatiilor catre consumatorii finali si in format electronic – transmiterea informatiilor in format electronic; diminuarea consumurilor de hartie pentru printarea pliantelor, brosurilor si cataloagelor de prezentare

 

 • Responsabiitate – colectarea si valorificarea deseurilor rezultate de la produsele introduse in piata nationala in mod individual si prin aderarea la schemele nationale de indeplinire a obligatiilor extinse ale producatorilor/importatorilor – finantarea costurilor de colectare, transport, sortare, valorificare a deseurilor de ambalaje.

 

 

autoklass
belform
citygarden
romstal
valrom
valsir
dezim
central-service-instal